Information och mall för hälsoundersökning av nyanlända flyktingbarn

Främjande eller förebyggande

Hälsoundersökning av nyanlända flyktingbarn” är ett informationsmaterial för genomförande av hälsoundersökningar hos barn, inklusive en mall för anamnes.

Beskrivning Informationsmaterialet består av fem kapitel kring viktiga aspekter för hälsoundersökningar och inleds med en introducerande text om hälsoundersökningar i allmänhet. Efterföljande kapitel behandlar; somatisk hälsa, screening för infektionssjukdomar, psykosociala behov och särskilda hänsyn för ensamkommande flyktingbarn. Längst ned på sidan finns en kort mall för anamnes.

Avsändare Rikshandboken Barnhälsovård har utvecklat materialet som finns tillgängligt online för alla landsting. Anders Hjern (anders.hjern@chess.su.se) och Henry Ascher (henry.ascher@gu.se) är författare till texterna om nyanlända flyktingbarn.

Hjälpte informationen på sidan dig?