Hur ni kan börja arbeta med HRV på din skola, TRIS

Främjande eller förebyggande

”Hur kan ni börja arbeta med HRV på din skola?” sammanfattar konkreta tips och konkret vägledning för att skapa handlingsplaner för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan.

Hjälpte informationen på sidan dig?