Hjälptelefon för ensamkommande barn

Främjande eller förebyggande

En hjälptelefon för ensamkommande flyktingbarn på arabiska, dari och engelska. Telefonlinjen är öppen mellan 15-18. Hjälplinjen nås på 0200-77 88 20

Beskrivning
Hjälplinjen syftar till att ge stöd till ensamkommande flyktingbarn. På telefonlinjen finns möjlighet att lyfta frågor och funderingar kring mottagandet, boende, skolgång och att få stöd och råd från någon som talar det egna språket. Telefonlinjen bemannas av socionomer som talar arabiska, dari och engelska. Barnen kan ringa helt anonymt. Hjälplinjen nås på 0200-77 88 20

Avsändare
Hjälptelefonen är ett initiativ från Rädda Barnen i Sverige

Hjälpte informationen på sidan dig?