Handbok för elevhälsopersonal som möter unga i en hederskontext

Främjande eller förebyggande

Handbok för elevhälsopersonal som stödjer ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck/tvångsgifte.

Framtagen av Riksorganisation GAPF i samarbete med Länsstyrelsen Östergötland.

Metodstöd – för verksamhetsutveckling

Hjälpte informationen på sidan dig?