Hälsoundersökningar och information för asyslökande i Kalmar län

Främjande eller förebyggande

Under 2014 utförde Kalmar län hälsoundersökningar på 90 % av de asylsökande.
Asyl och flyktinghälsovården har ansvaret för hälsoundersökningarna i hela länet och kallar asylsökande till hälsocentralen samt till sin egen mottagning i norra länet men arbetar också mobilt och utför även hälsoundersökningar på tillfälliga mottagningar på asylboenden. En ny mottagning öppnar i februari 2016 i södra länet.

Kallelsen till hälsoundersökningen som skickas är på svenska och engelska, på hemspråket skickas också med en beskrivning av vad en hälsoundersökning innebär. Kallelsen innehåller dessutom aktuell buss/tågtid som passar till den tid man fått för hälsoundersökningen samt en karta med beskrivning på vägen från stationen till mottagningen. Resan till mottagningarna har under en tid varit kostnadsfri och en utredning om detta ska fortsätta pågår. Framgångsfaktorer är också god samverkan och dialog med Migrationsverket samt med anläggningarna där asylsökande bor. En informationsbroschyr till personalen på asylboenden om hälso-sjukvård och tandvård för asylsökande har utformats för att öka kunskapen på anläggningarna.

För att möta ökningen av asylsökande under 2015 så arbetar 7-9 sjuksköterskor samtidigt på olika hälsocentraler i länet under helgerna. Interna annonser har gått ut i landstinget efter sjuksköterskor som vill arbeta extra och hälsoundersöka och för dessa anordnas det utbildningstillfällen. För att behålla god kvalité på undersökningarna så får de nya sjuksköterskorna förutom utbildningen gå bredvid en mer erfaren innan de själva får hälsoundersöka. Rutinerade finns alltid med som arbetar samtidigt för att man ska kunna fråga vid behov.

Ett samarbete med Kalmar länstrafik har upprättats och de kör de asylsökande från boendet till Hälsocentralen om det är längre avstånd.

Även frivilligorganisationer som Röda Korset och Rädda barnen hjälper till med att ta hand och sysselsätta barnen i väntrummet under helgarbetet.

Annat material som tagits fram är en Affisch med basinformation om hur man söker vård, riktad till asylsökande.

Hjälpte informationen på sidan dig?