Extra material till Hälsostöd om munhälsa, socker och vattenpipa

Insatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa

Asyl- och flyktinghälsovården inom landstinget i Kalmar län har skapat några tillägg till materialet för Hälsostöd:

  • Träff 4: munhälsa och socker
  • Träff 5: vattenpipa

Teamet i Kalmar har också materialet översatt till arabiska. De mailar också gärna över sidorna alla sidorna i Gruppledarguiden med bildhänvisning på förfrågan.

Gruppledarguide

Presentationer

Praktiska verktyg – i mötet med asylsökande och nyanlända

Hjälpte informationen på sidan dig?