Hälsostöd för ungdomar

Främjande eller förebyggande

Asyl- och Migranthälsan i Landstinget i Sörmland har utvecklat ett material för Hälsostöd riktat till ungdomar på gymnasiet.

De delar med sig av materialet till andra aktörer som är välkomna att använda sig av det fritt.

Materialet kan användas utifrån samma upplägg som Hälsostöd för vuxna som tagits fram av SKL inom Hälsa i Sverige: Klicka här för att gå till verktyget Hälsostöd för vuxna

Materialet består av powerpoint-bilder med tillhörande talmanus för fem träffar.

Träffarnas teman är:
1. Fysisk hälsa
2. Tobak, alkohol och narkotika
3. Psykisk hälsa
4. Sexuell hälsa och relationer
5. Värderingar och rättigheter

I Sörmland har träffarna skett på skoltid, klassvis och i samarbete med skolorna. Materialet har vid flera tillfällen använts med tolk, men också utan tolk för ungdomar som har grundläggande kunskaper i svenska.

 

Power Point

Hjälpte informationen på sidan dig?