Hälsoskola för ensamkommande ungdomar

Främjande eller förebyggande

Detta arbetsmaterial har använts i hälsoskola riktad till ensamkommande ungdomar inom projektet ”Tidiga insatser för ökad integration och ökad skolnärvaro”.

Hälsoskolan har utförts på skolor och på HVB-hem ledd av två Hälsopedagoger vid BUP-Asylmottagning i Borås.

För att lärare, elevhälsopersonal samt boendepersonal ska kunna arbeta vidare med hälsoskolan ges detta kompendium ut.

Hälsoskolans syfte:

  • Öka egenmakt (empowerment) hos ensamkommande barn gällande fysisk och psykisk hälsa
  • Större förståelse för sin egen kropp, psyke och hälsa och på vilket sätt svåra livshändelser kan påverka måendet
  • Minskad upplevelse av utanförskap och ensamhet
  • Normalisera upplevda psykiska och somatiska symptom

Praktiska verktyg – i mötet med asylsökande och nyanlända

Hjälpte informationen på sidan dig?