Hälsokommunikation till nyanlända

Främjande eller förebyggande

Målet med utbildningen är att främja hälsa och förebygga ohälsa bland framförallt nyanlända men även andra invandrargrupper. Hälsokommunikatörerna har utländsk bakgrund samt hälso- och sjukvårdsutbildning. Utöver kompetens i hälsofrågor och flerspråkighet så har de unika insikter i olika kulturella aspekter.

Utbildningen innehåller drygt 30 olika hälsoteman med moduler som:

  • migration och hälsa
  • levnadsvanor (hälsosam mat, fysisk aktivitet, tobak, alkohol med mera)
  • föräldraskap och föräldrastöd
  • sexuell och reproduktiv hälsa
  • rättigheter samt att hitta rätt i vården.

Språken som används är:

  • lätt svenska
  • arabiska
  • persiska/dari
  • somaliska
  • tigrinja.

Kommunikatörerna arbetar med dialogpedagogik och motiverande samtal i grupper. Det innebär att tvåvägskommunikationen är en central del i deras arbete. De utbildar, informerar och ger också konsultation till personalgrupper i vården. De utbildar även personal i samverkande kommuner med avsikten att beskriva nyanländas traditioner, kontext och sociala villkor. Under 2016 fick de ett utvidgat uppdrag av Stockholm läns landsting gällande hälsokommunikation med fokus på ensamkommande barn och ungdomar.

Hjälpte informationen på sidan dig?