Guide för utökat hälsosamtal med nyanlända barn och vuxna med PUT

Främjande eller förebyggande

Hälsosamtalsguiden” är ett praktiskt verktyg och stöd för vårdpersonal i primärvård, flyktinghälsa eller elevhälsa som genomför utökade hälsosamtal. Guiden är utformad för nyanlända med permanent uppehållstillstånd och finns i två versioner; en för barn och en för vuxna.

Beskrivning
Det utökade hälsosamtalet är ett individuellt samtal där tolk medverkar (på plats eller per telefon). I samtalet kartläggs individens psykiska och somatiska hälsa samt individens egna resurser och intressen. Guiden innehåller både praktiska checklistor, vägledningar och dokumentationsstöd samt exempel på patientfall.

Avsändare
Hälsosamtalsguiden är utvecklad och testad av Röda Korset, Rädda Barnen och Svenska kyrkan samt har utvärderats i Kronobergs län.

Hjälpte informationen på sidan dig?