För barnens skull, filmer om barn vars föräldrar har flytt till Sverige.

Främjande eller förebyggande

”Kidane” vet inte var han hör hemma när mamma drömmer sig tillbaka till hemlandet. ”Micke” är orolig varje gång han ser persiennerna neddragna hemma. ”Bahars” värld rasar samman när storasyster ska giftas bort. För alla tre blev drogerna en tillflykt. Sverige står inför en massiv utmaning. Mat och tak över huvudet är inte nog för att skapa en framtid och delaktighet i det svenska samhället för flyktingar. Samarbete mellan landsting, kommun och idéburna organisationer är ett måste för att trygga barnens framtid. Ingenmansland, Andra generationens trauma och Hedersflykten utmanar för barnens skull.

Filmsatsningen För barnens skull har tagits fram av SIMON med stöd från Socialstyrelsen för att belysa den situation som barn, vars föräldrar flytt till Sverige, kan befinna sig i. När vi möter barn med deras familjer i arbetet eller som föreningsaktiv, eller om vi själva har erfarenhet av att ha lämnat vårt hemland för att hitta en ny framtid i Sverige, är det viktigt att vi reflekterar över hur barnen mår. Vad kan vi göra för att skapa trygga sammanhang?

SIMON har tillsammans med studieförbundet NBV tagit fram fakta och frågor till filmerna som kan vara till hjälp i samtal om barn som växer upp i familjer som tvingats fly till Sverige. Välj frågor som känns aktuella på din arbetsplats, i din förening eller studiegrupp.

Hjälpte informationen på sidan dig?