Flyktingmedicinskt centrum för hälsoundersökningar och psykiatrisk öppenvård

Främjande eller förebyggande

Flyktingmedicinskt centrum, så som det är organiserat i Region Östergötland arbetar med hälsoundersökning, hälsokommunikation och psykiatrisk öppenvård.

Beskrivning:
Hälsoundersökningar genomförs enligt närhetsprincipen. En och samma enhet erbjuder detta men åker ut så nära patienterna som möjligt, vanligtvis till vårdcentralen närmast den nyanlända. Patienten får sedan besöka vårdcentralen för en hälsoundersökning. Flyktingscentrum upplever att detta underlättar integrationen och att patienten tidigt lär sig det svenska sjukvårdssystemet. Under 2014 gav detta arbetssätt att 86 procent av de nyanlända genomförde hälsoundersökning, enligt regionen.

Flyktingmedicinskt centrum arbetar också med hälsokommunikatörer. Dessa är personer med vårdutbildning som arbetar på sitt hemspråk med informativa och kommunikativa insatser. Regionen upplever också att det är ett sätt att coacha och inspirera våra nyanlända att det faktiskt är möjligt att etablera och integrera sig i Sverige.

Inom psykiatrisk öppenvård arbetar Flyktingmedicinskt centrum med hela målgruppen utlandsfödda och alla åldrar. Detta möjliggör behandling med hela familjer, vilket gör att även de som inte uttalat är i behov av vård erhåller behandling. Regionen hoppas med detta arbetssätt förebygga framtida vårdbehov.

Avsändare:
Region Östergötland

Hjälpte informationen på sidan dig?