Filmklipp- vad händer i hjärnan när ett barn utsätts för trauma

Främjande eller förebyggandeInsatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa

Child and Adolescent Complex TraUma Society (Cactus Nettverk) har tagit fram material om trauma och hur det påverkar barn och ungas hjärna, bland annat denna film som pedagogiskt visar vad som händer i ett barns hjärna när de utsätts för trauma.

Se filmklippet

Hjälpte informationen på sidan dig?