Filmer och information för ungdomar om psykisk ohälsa

Främjande eller förebyggandeInsatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa

Projektet FIPOH har tagit fram lättillgänglig information om psykisk (o)hälsa riktad till barn och unga med erfarenhet av flykt.

Språk: Filmerna finns på svenska, arabiska, somaliska och dari.

Bakgrund

Fipoh har utvecklats i samarbete med barn och ungdomar, psykologer, forskare och läkare och berör hälsofrågor såsom PTSD, komplex traumatisering, sömnsvårigheter, ångest, oro, med mera. Fipoh riktas främst till barn och unga med erfarenhet av flykt, men även till vuxna i deras närhet.

Fipoh är ett projekt som ligger under Glokala Folkhögskolan i Malmö. Fipoh är finansierat av Arvsfonden.

Samarbetsaktörer

  • Teamet för Krigs & Tortyrskadade, Malmö
  • Kunskapscentrum Migration & Hälsa, Region Skåne
  • Fryshuset i Malmö
  • Ensamkommandes förbund

Hjälpte informationen på sidan dig?