Ensamkommande berättar om sina upplevelser

Främjande eller förebyggande

Barnombudsmannen har intervjuat 450 ensamkommande barn på Migrationsverkets boenden. Barnen berättar om sina erfarenheter och upplevelser av att bo på ankomstboende, och om hur de tycker att mottagandet fungerar.

Hjälpte informationen på sidan dig?