Ensamkommande barn och ungdomar – psykisk ohälsa och traumasymptom

Främjande eller förebyggandeInsatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa

Ensamkommande barn är vanliga barn som befinner sig i en utsatt situation. De kommer utan sina föräldrar eller vårdnadshavare.
Den här skriften bygger i huvudsak på föreläsningar i samband med en konferens om ensamkommande barn och ungdomar – psykisk ohälsa och traumatiska symptom. Tanken är att skriften ska kunna fungera som ett informations- och diskussionsunderlag för dig som möter ensamkommande barn.

Hjälpte informationen på sidan dig?