Ensamkommande barn och unga – kvalitativa forskningsresultat ger en bild av vilket stöd som behövs

Främjande eller förebyggandeInsatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa

Det saknas forskning om vilka effekter olika typer av stödjande insatser har för ensamkommande barn och unga. Det finns däremot en hel del intervjustudier, det vill säga studier som gjorts med en kvalitativ design kring deras erfarenheter och upplevelser. Utifrån en genomgång av dessa har Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ringat in vad som främjar och hämmar utveckling och välmående hos ensamkommande barn och unga.

SBU lyfter fram tre viktiga dimensioner:

  • grundläggande livsvillkor, säkerhet och överlevnad
  • svårigheter och möjligheter i vardagen
  • vikten av att få ihop tillvaron på ett övergripande plan

Hjälpte informationen på sidan dig?