DSM-5 Kulturformuleringsintervju (KFI)

Främjande eller förebyggandeInsatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsaInsatser vid medelsvår till svår psykisk ohälsa

Kulturformuleringsintervjun (KFI) är ett praktiskt intervjustöd som är tänkt att underlätta möjligheterna till förståelse av intervjupersonens kulturellt baserade värde- och referenssystem.

Inriktningen på förståelse av den hjälpsökande personens unika bakgrund kan antas bidra till ökad tillit i mötet med vården och därmed också till en konstruktiv samarbetsallians.

Verktyget är gratis att ladda ner, kräver registrering.

Hjälpte informationen på sidan dig?