Digitalt stöd vid lindrigare psykisk ohälsa på farsi/dari och arabiska

Främjande eller förebyggandeInsatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa

Målgruppen för SahaUng är 15-26 år som talar farsi/dari eller arabiska.

Det är inte ovanligt att känna sig nedstämd, deprimerad, stressad eller ångestfylld. När dessa problem får en stor inverkan på vardagen kan man behöva hjälp att hitta nya verktyg och strategier. Vid Linköpings universitet bedrivs idag flera studier på psykologisk behandling förmedlat via internet, med lovande resultat. Vid behandling över internet får man läsa texter och göra övningar som hjälper en att ta steg framåt i sitt mående. 

Du som har problem med nedstämdhet eller ångest erbjuds nu möjligheten att anmäla intresse för att delta i en sådan behandlingsstudie. Just denna behandling kommer att förmedlas på farsi/dari och arabiska. Du kommer ha kontakt med en farsitalande eller arabisktalande terapeut som du kan skriva till och få svar ifrån varje vecka. Behandlingen är kostnadsfri och bedrivs utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). Ingen obehörig kommer att få ta del av dina svar och den information som samlas in kommer bara användas i forskningssyfte. Du kan bo varsomhelst i Sverige eftersom behandlingen sker via internet.

Hjälpte informationen på sidan dig?