Broschyr: Det finns hjälp att få – för dig som har migrerat eller flytt till Sverige

Främjande eller förebyggandeInsatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa

Denna broschyr ger en enkel förklaring kring vad psykisk ohälsa är, hur migration eller flykt påverkar din psykiska hälsa, var du kan söka hjälp och vad du har rätt till för vård.

Broschyren har tagits fram av Hjärnkoll och finns på svenska, arabiska, somaliska och persiska/farsi.

Broschyren kan laddas hem kostnadsfritt. Finns även tryckta broschyrer att beställa.

Hjälpte informationen på sidan dig?