Barn i migration. Material för personal som arbetar med nyanlända barn och unga.

Främjande eller förebyggande

Strömsunds kommun har tagit fram ett omfattande material som stöd i arbetet med nyanlända barn och unga.

Exempel på material är; En handbok riktad till vuxna som möter barnen. Sverigeprogram, ett informationsmaterial om Sverige riktat till kvotflyktingar eller ensamkommande barn. Nu, då och sen, en arbetsbok för alla nyanlända barn. Jag, vi och samhället- material för gruppträffar för barn och unga. Material för barn som återvänder.

Läs mer om allt som finns på hemsidan.

Hjälpte informationen på sidan dig?