Asylsökandes rätt till skola

Främjande eller förebyggande

Varje vecka tar Sverige emot ett stort antal asylsökande, varav många är barn som har rätt att gå i skola. Med anledning av det ökande antalet nyanlända elever arbetar både Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Skolverket just nu med att utveckla stödet till mottagarkommuner.

Beställ inspirationsmaterial
Inspirationsmaterialet bygger på intervjuer med personer i kommuner, såväl på förvaltningsnivå som på skolnivå. Här finns exempel på hur några kommuner har valt att organisera mottagandet av nyanlända elever och hur de arbetar för att ge dem så goda förutsättningar som möjligt för lärande och skolgång. Intervjupersonerna ger sin egen bild av vad de tänker är viktiga förutsättningar för ett bra mottagande och nyanlända elevers lärande. De beskriver både nuläge och aktuella utvecklingsbehov.

Hjälpte informationen på sidan dig?