Asylsjukvårdsplattform för planering och uppföljning

Främjande eller förebyggandeInsatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsaInsatser vid medelsvår till svår psykisk ohälsa

Asylsjukvårdsplattformen syftar till att ge översikt över behov och produktion av hälsoundersökningar, insatser för psykisk ohälsa och inom övrig vård för asylsökande.

Den webbaserade tekniska plattformen för produktionsplanering av asylsjukvården kombinerar statistik över asylärenden från Migrationsverket och vårddata över asylsjukvården. Den är integrerad i plattformen Väntetider i Vården, till vilken samtliga landsting idag är anslutna.

Syfte

Att ge översikt över behov och produktion av hälsoundersökningar, insatser för psykisk ohälsa och inom övrig vård för asylsökande.

Användare

  • Nationell nivå – regering och statliga myndigheter för att följa vård som ges
  • Regional nivå – landstingsledning och verksamhetschefer för produktionsplanering

Innehåll

  • Webbaserad plattform som kombinerar statistik om asylärenden
    (Migrationsverket) med vårddata för asylsökande (Landstinget)
  • I första version fokus på hälsoundersökningar, psykisk hälsa och viss
    övrig vård
  • Möjlighet till nationell och regional planering och uppföljning av asylsjukvården
  • Integrerad i plattformen Väntetider i Vården

Praktiskt genomförande

Behöriga verksamhetsföreträdare loggar in på webbverktyg för att ta del av
senaste statistik (månadsvis uppdaterad).

Utifrån detta möjliggörs:
– Analys av aktuell situation
– Planering och identifiering av områden som behöver prioriteras
– Utformning av aktiviteter för att klara det behov som finns
– Implementering av planerade aktiviteter

Asylsjukvårdsplattformen

På följande länk finns en anonymiserad version av Asylsjukvårdsplattformen som är åtkomlig utan inloggning. https://acceptanstest.vantetider.se/nah/app/

Graferna kan anpassas genom att markera och zooma in på ett området. Det är även möjligt att välja bort vilka parametrar som ska visas genom att klicka på färgförklaring. Genom att klicka på länkar under X-axeln ges ytterligare information och kugghjulssymbolen uppe till höger på varje graf ger tillgång till ytterligare inställningar. Observera att detta är en testmiljö och att uppdateringar kan ske emellanåt.

Hjälpte informationen på sidan dig?