Webbutbildningar

Här hittar du länkar till olika webbutbildningar, dels på Uppdrag Psykisk Hälsa men även på andra webbplatser. Är det någon utbildning du saknar så får du gärna kontakta oss.

En man med glasögon sitter vid en dator och blickar upp.

Lär dig mer om SIP för barn och unga samt vuxna

Med webbaserade utbildningar om SIP kan du lära dig mer eller repetera dina kunskaper när det passar dig. Det finns två webbutbildningar i SIP som gäller barn, en kort för dig som vill ha en introduktion och en något längre för dig som vill lära dig mer. I utbildningen för vuxna får du lära dig mer om SIP, vilka möjligheter det kan ge och om hur ett möte kan gå till.

Till SIP-webbutbildningar

Skatta barns funktionsförmåga enligt CGAS-skalan

I webbutbildningen i CGAS, Children’s Global Assesment Scale, får du träna på att skatta barns funktionsförmåga enligt CGAS-skalan. När du går utbildningen får du både veta mer om teorin bakom CGAS och öva praktiskt på att använda skalan. Du får tolka och träna på skattningen genom textbaserade fall och videofilmade intervjuer med fiktiva berättelser. När du har gjort dina skattningar kan du utvärdera resultatet genom att jämföra dem med referensvärden som en grupp erfarna kliniker har tagit fram. Webbutbildningen i CGAS är gratis och tillgänglig för behandlare i hela Sverige som arbetar med barns och ungas psykiska ohälsa.

Till CGAS-webbutbuildning

Virtuell BUP-mottagning ger beredskap att fråga om våld

På en interaktiv virtuell BUP-mottagning får blivande psykologer, psykiatrer, socionomer eller redan yrkesverksamma möjlighet att öva på att närma sig frågor om våld i familjen i samtal med såväl barn som förälder. Syftet är att upptäcka fler fall av våld i nära relationer.

Till interaktiva BUP-mottagningen

Hjälpte informationen på sidan dig?