Webbutbildningar

Här hittar du länkar till olika webbutbildningar, dels på Uppdrag Psykisk Hälsa men även på andra webbplatser. Är det någon utbildning du saknar så får du gärna kontakta oss.

En man med glasögon sitter vid en dator och blickar upp.

SIP för barn och unga samt vuxna

Med webbaserade utbildningar om SIP kan du lära dig mer eller repetera dina kunskaper när det passar dig. Det finns två webbutbildningar i SIP som gäller barn. En kort för dig som vill ha en introduktion och en något längre för dig som vill lära dig mer. I utbildningen för vuxna lär du dig mer om SIP, möjligheterna och om hur ett möte kan gå till.

Till SIP-webbutbildningar

Utbildningsportal för BUP

På denna sida finner du material som kan användas som en del i introduktionen av personal inom BUP:s verksamheter.

Till utbildningsportal för BUP

Skatta barns funktionsförmåga enligt CGAS-skalan

I webbutbildningen i CGAS, Children’s Global Assesment Scale, får du träna på att skatta barns funktionsförmåga enligt CGAS-skalan. När du går utbildningen får du både veta mer om teorin bakom CGAS och öva praktiskt på att använda skalan. Du får tolka och träna på skattningen genom textbaserade fall och videofilmade intervjuer med fiktiva berättelser. Efter skattningarna kan du utvärdera resultatet genom att jämföra dem med referensvärden som erfarna kliniker har tagit fram. Webbutbildningen i CGAS är gratis och tillgänglig för behandlare i hela Sverige som arbetar med barns och ungas psykiska ohälsa.

Till CGAS-webbutbildning

Virtuell BUP-mottagning, öva på frågor om våld inom familjen

Blivande psykologer, psykiatrer, socionomer eller redan yrkesverksamma får möjlighet att öva på att närma sig frågor om våld i familjen i samtal med såväl barn som förälder. Möjligheten ges via den interaktiva virtuella BUP-mottagningen. Syftet är att upptäcka fler fall av våld i nära relationer.

Till interaktiva BUP-mottagningen

E-utbildning om kartläggningssamtal med barn och unga – Betaversion

Här kan du lära dig om eller repetera grunderna i att göra kartläggningssamtal med barn och unga. Kartläggning av problem, risk- och skyddsfaktorer ger underlag för rätt insatser utifrån barnets, ungdomens och familjens behov och förutsättningar.

Till Första linjekartläggningen för barn och unga

Utbildningar som rör asylsökandes och nyanländas hälsa

Här hittar du verktyg, insatser, utbildningar och metodstöd som stöder en förbättrad hälsa för asylsökande och nyanlända. Verktygsbanken är framtagen för personal som möter asylsökande och nyanlända, för chefer och ansvariga för verksamheten.

Till verktygsbanken för migration och psykisk hälsa

Hjälpte informationen på sidan dig?