Vägledning när du möter tortyröverlevare

Denna vägledning är framtagen i samverkan mellan åtta svenska regioner (Region Kalmar, Region Norrbotten, Region Västra Götaland, Region Västmanland, Region Skåne, Region Stockholm, Region Sörmland och Region Östergötland) och Svenska Röda Korset. Samverkan har skett genom Kraftsamling för psykisk hälsa inom SKR.

  1. I din kliniska vardag kommer du med stor sannolikhet träffa vuxna och barn som varit utsatta för tortyr.
  2. Ställ frågor om tortyr. Det finns olika sätt att göra det – det viktigaste är att fråga.
  3. När du möter en tortyröverlevare behöver hen känna kontroll över situationen. Förklara varför du frågar och att det är helt frivilligt att svara.
  4. Journalför noggrant – då behöver kollegor inte upprepa samma frågor till patienten. Om patienten är asylsökande kan hen behöva ett läkarintyg från exempelvis primärvården.
  5. Om du behöver remittera – planera för hållande insatser under väntetiden.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?