Stärk barns och ungas psykiska hälsa

SKR deltar i årets Almedalsvecka. En viktig plats för ett öppet och demokratiskt samtal om samhällets utveckling. Här bryts åsikter och perspektiv, som förhoppningsvis gör oss lite bättre och klokare tillsammans. Att delta i Almedalsveckan är också ett sätt för oss att hedra minnet av Ing-Marie Wieselgren tillsammans med alla er som tror på det demokratiska samtalets kraft.

Psykisk ohälsa är en av vår tids största folkhälsoutmaningar, framför allt bland barn och unga. Trots satsningar och fler anställda inom psykiatrin upplever många att det blivit svårare att få den hjälp man behöver. Hur kan Sverige skapa bättre förutsättningar för barns och ungas psykiska hälsa?

Det finns många goda krafter i samhället och det genomförs många bra initiativ på kommunal, regional och statlig nivå. Men trots satsningar inom psykiatrin, skolan och socialtjänsten under de senaste åren upplever många barn och deras föräldrar att det blivit svårare att få den hjälp man behöver. Behoven ökar snabbare än stödet. Hur kan kommuner, regioner och staten skapa bättre förutsättningar för barns och ungas psykiska hälsa? Hur kan psykiatrin, skolan och socialtjänsten bli bättre på att arbeta förebyggande, snabbt fånga upp behov och ge det stöd som behövs? Vilket ansvar vilar på skolan, hälso- och sjukvården, staten och samhället i stort? Nu krävs krafttag för att vända utvecklingen. Välkommen till ett samtal om vägarna framåt för att stärka barns och ungas psykiska hälsa.

Medverkande

  • Anders Henriksson, ordförande, Sveriges Kommuner och Regioner
  • Leif Sandberg, 1:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Regioner
  • Jakob Forssmed, socialminister
  • Maja Sjögren, ordförande, Elevernas Riksförbund
  • Karin Forsman, utvecklingsledare, Norrbottens kommuner
  • Helene Henriksson, Sätt Skåne i rörelse, Region Skåne
  • Maja Arvidsson, Sätt Skåne i rörelse, Ängelholms kommun
  • Linda Welin, verksamhetschef Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Skåne
  • Kerstin Evelius, moderator, Sveriges Kommuner och Regioner

Hjälpte informationen på sidan dig?