DigiLys – utveckling av skolans lärmiljö

Arbetsmodellen DigiLys motsvarar de delar som Skolverket lyfter fram för ett systematiskt kvalitetsarbete. Elevernas kunskaper och upplevelser av skolan ger dig som pedagog analysunderlag till formativ bedömning och diskussioner om vad som kan göra lärmiljön bättre.

Elevernas kunskaper och upplevelser av skolan ger dig som pedagog analysunderlag till formativ bedömning och diskussioner om vad som kan göra lärmiljön bättre. Tillsammans med dina kollegor analyserar du elevernas lärmiljö. Genom att sammanställa kartläggningens resultat får ni underlag till att gemensamt analysera och diskutera hur lärmiljön kan förbättras i ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete. Det finns ett digitalt verktyg som stödjer arbetsmodellen. I verktyget kan du följa elevgruppens utveckling och se om de insatser som ni har genomfört har fått effekt för elevernas lärande.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 26 februari 2018 av Charlie Brusvik Är du intresserad av att beställa material?