DigiLys – utveckling av skolans lärmiljö

Arbetsmodellen DigiLys motsvarar de delar som Skolverket lyfter fram för ett systematiskt kvalitetsarbete. Syftet är att göra lärmiljön bättre. 

Tillsammans med dina kollegor analyserar du elevernas lärmiljö. Genom att sammanställa kartläggningens resultat får ni underlag till att gemensamt analysera och diskutera hur lärmiljön kan förbättras i ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete. Det finns ett digitalt verktyg som stödjer arbetsmodellen. I verktyget kan du följa elevgruppens utveckling och se om de insatser som ni har genomfört har fått effekt för elevernas lärande.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?