ViSam – samverkansmodell för region Örebro län

ViSam är en samverkansmodell för planering och informationsöverföring inom region Örebro län.

Samverkansmodellen har tagits fram med syfte att förbättra kvalitet och ge förutsättningar för en sammanhållen vård och omsorg för alla patientgrupper.

Modellen antogs hösten 2013 och har från 1 januari 2018 anpassats efter nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ”Lag 2017:612”.

Hjälpte informationen på sidan dig?