ViSam samverkansmodell

ViSam – samverkansmodell för planering och informationsöverföring. Samverkansmodellen har tagits fram med syfte att förbättra kvalitet och ge förutsättningar för en sammanhållen vård och omsorg för alla patientgrupper i Örebro län. Modellen antogs hösten 2013 och har från 1 januari 2018 anpassats efter nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ”Lag 2017:612”.

Hjälpte informationen på sidan dig?