Två olika exempel på SIP

Ta del av två olika exempel på SIPar för Anna 27 år och Karl 82 år.

För vardera person kan du ta del av en SIP upprättad tidigt i processen, exempel A, och en senare i processen, exempel B, vid utskrivning från slutenvården.

Det finns ingen gemensam nationell mall för SIP. Om du är osäker på vilken mall som används på din arbetsplats eller inom din region, kontakta din chef.

Filer

Hjälpte informationen på sidan dig?