Samverkan på pappret – en studie om hur primärvård och socialtjänst samverkar med samordnade individuella planer

Masteruppsats vid Socialhögskolan, Lunds Universitet VT 2019, av Jakob Rönnqvist

Syftet med studien är att analysera primärvårdens och socialtjänstens samverkan med SIP. Följande frågeställningar tjänar som utgångspunkter i studien:

  • Hur beskriver yrkesverksamma inom primärvård och socialtjänst den gemensamma samverkan på ett mer övergripande plan?
  • Vilka upplevelser har yrkesverksamma i primärvård och socialtjänst av den gemensamma samverkan med SIP?
  • Vilka möjligheter respektive hinder omger primärvårdens och socialtjänstens samverkan med SIP?

Hjälpte informationen på sidan dig?