SIP för personer med komplexa behov – forskningsrapport från FoU Nordost

Denna rapport undersöker hur SIP tillämpas för personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa i fyra kommuner i nordöstra Stockholm. Studien ingår som del i ett forskningsprojekt om SIP och samverkan i samarbete med Institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet.

FoU Nordost är en forsknings- och utvecklingsenhet för de nordostliga Stockholmskommunerna Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

FoU Nordost ska genom praktiknära forsknings-och utvecklingsinsatser utgöra en resurs för utveckling och utvärdering inom socialtjänsten som omfattar individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, samt för utveckling av vård, omsorg, rehabilitering och stöd och service till äldre personer. Stockholms Läns Landsting är medfinansiär av den verksamhet som rör inriktningen mot äldre.

Hjälpte informationen på sidan dig?