Rutin vid kallelse till SIP-möte gällande barn som inte är aktuella hos socialtjänsten

Stockholms stad har tagit fram en rutin för hur man hanterar kallelse till SIP-möte för barn som inte är aktuella hos socialtjänsten.

Socialsekreterare kan medverka vid SIP-möte utan att utredning behöver inledas.

Kallelsen är inte att betrakta som en orosanmälan, ansökan eller begäran från annan myndighet och föranleder därför i sig ingen förhandsbedömning eller utredning.

Hjälpte informationen på sidan dig?