SDQwebb – frågeformulär 3–17 år

SDQwebb är en webbaserad version av frågeformuläret Strengths and Difficulties Questionnaire, som samlar in och sammanställer uppgifter om hur barnet mår och om hur vardagen fungerar.

Alex förklarar vad SDQ är och hur det går till, filmen finns textad på flera språk

SDQwebb består av 26–34 frågor beroende på om det är barnet själv eller någon annan som fyller i svaren, och om det är första besöket eller en uppföljning. Frågeformulären passar för barn mellan 3 och 17 år och går att göra på dator, surfplatta och i mobiltelefon. Inga personuppgifter sparas och verktyget är kostnadsfritt att använda.

Frågor till barnet, föräldrarna och lärarna

SDQwebb består av tre formulär som riktar sig till:

  • Barnet/ungdomen
  • Föräldrarna
  • Lärare

Från ungefär 11 års ålder kan barnen svara på frågorna själva.

SDQwebb för den som ska svara

Den version av SDQwebb som används av barn, ungdom, förälder och lärare finns på www.sdqwebb.se. När formuläret är färdigifyllt får den som har svarat en kod, som sedan lämnas till behandlaren.

SDQwebb för behandlaren

Behandlarna kan generera en rapport med hjälp av koden som den svarande lämnar. I rapporten syns en sammanräknad total, resultat inom olika kategorier samt svaren från varje fråga. www.sdqwebb.se/rapport

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?