Positionspapper för psykisk hälsa

SKR:s positioner inom området psykisk hälsa sammanfattas i detta positionspapper, publicerat 19 juni 2023.

Den psykiska ohälsan i befolkningen är en stor samhällsutmaning. Hur vi mår psykiskt har stor betydelse för hälsa och välbefinnande genom hela livet. SKR fortsätter att bidra i arbetet för en bättre psykisk hälsa tillsammans med regioner, kommuner, civilsamhälle och myndigheter.

Hjälpte informationen på sidan dig?