Video: Att arbeta barnrättsbaserat inom BUP

Det finns två olika filmer om barnkonventionen. Filmerna är producerade och utgivna av Region Skåne i samarbete med Barnrättskonsulterna, 2019.

Del 1 (41 min lång)

  • Barnsyn
  • Vad händer när barnkonventionen blir lag
  • De vägledande principerna och tillämpning

Del 2 (32 min lång)

  • Prövning/bedömning av barnets bästa i tillämpning

Detta moment genomförs med fördel i grupp eftersom det ingår reflektionsfrågor i filmerna. Kan även genomföras enskilt.

Hjälpte informationen på sidan dig?