Video: Att arbeta barnrättsbaserat inom BUP

Det finns två olika filmer om barnkonventionen. Filmerna är producerade och utgivna av Region Skåne i samarbete med Barnrättskonsulterna, 2019. Del 1

  • Barnsyn
  • Vad händer när barnkonventionen blir lag
  • De vägledande principerna och tillämpning
  • 41 min lång

Del 2

  • Prövning/bedömning av barnets bästa i tillämpning
  • 32 min lång

Detta moment genomförs med fördel i grupp eftersom det ingår reflektionsfrågor i filmerna. Kan även genomföras enskilt.

Hjälpte informationen på sidan dig?