Video: Att dokumentera inom barn- och ungdomspsykiatrin

Henrik Höök, leg psykolog talar om vikten av god journalföring. Filmen är producerad av region Stockholm.

Filmens längd: 13 minuter

Hjälpte informationen på sidan dig?