Suicid – Till dig som arbetar inom vården

Ullakarin Nyberg, psykiater och ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen, ger tydliga exempel på vad du som jobbar inom vården kan göra för att tillsammans med patienten förstärka skälen till att vilja leva vidare. Du får ta del av fem korta filmer om suicid som var och en vänder sig till olika målgrupper. Varje film är ca 5 minuter lång, producerade 2017 och avsnitten är inriktade på följande sätt;

  • Till dig som medmänniska
  • Till dig som i arbetet möter människor med självmordstankar
  • Till dig som möter asylsökande och nyanlända
  • Till dig som jobbar inom vården
  • Till dig som är beslutsfattare

Hjälpte informationen på sidan dig?