Samordnad individuell plan – informationsfilmer

Uppdrag Psykisk Hälsa har tagit fram olika informationsfilmer om SIP som visar på hur det kan gå till t.ex. när olika instanser samarbetar kring ett barn och dennes SIP.

Filmen ”Pojke och pappa” handlar om hur SIP hjälpte en familj som hade 42 pågående insatser samtidigt (ca 8 minuter)

Filmen ”Alex får en SIP” förklarar vad en SIP är ur ett barns perspektiv. Denna film finns även textad till arabiska, somaliska, tigrinja, engelska och svenska (ca 4 min).

Du kan även ta del av två animerade webbutbildningar om SIP som gäller barn, en kort utbildning för dig som vill ha en introduktion, (ca 8 minuter) och en något längre utbildning för dig som vill lära dig mer (ca 35 minuter).

Från 2018.

Hjälpte informationen på sidan dig?