Samordnad individuell plan

När barn 0–18 år behöver en SIP kan förutom socialtjänsten och hälso- och sjukvården till exempel förskolan, skolan, polisen och Försäkringskassan vara med i planeringen.

Filmen ”Pojke och pappa” handlar om hur SIP hjälpte en familj som hade 42 pågående insatser samtidigt. Filmen är 8 minuter lång.

Filmen ”Alex får en SIP” förklarar vad en SIP är ur ett barns perspektiv. Denna film finns även textad till arabiska, somaliska, tigrinja, engelska och svenska. Filmen är drygt 4 min lång.

Hjälpte informationen på sidan dig?