Introduktionsutbildning SIP gällande barn

Du kan ta del av två animerade webbutbildningar om SIP som gäller barn, en kort för dig som vill ha en introduktion, (ca 8 minuter) och en något längre för dig som vill lära dig mer (ca 35 minuter).

Båda utbildningarna handlar om SIP för barn 0–18 år, innehåller text, bild och ljud, är interaktiva, så att du kan klicka dig fram genom utbildningen i din egen takt. Efter varje avsnitt finns frågor där du kan testa dina kunskaper.

Utbildningen vänder sig alla som kommer i kontakt med barn och unga där samverkan med andra aktörer är aktuellt.

Hjälpte informationen på sidan dig?