Bemötande

Ett gott bemötande är vänligt, respektfullt, icke dömande och individanpassat. Ett gott bemötande skapar tillit och förtroende, vilket lägger grunden för en god relation och har stor betydelse för individens möjlighet till återhämtning.

I varje möte och situation:

 • Visa vänlighet och vilja att hjälpa.
 • Se individen bakom tillståndet.
 • Utgå ifrån att individen är expert på sig själv, sin sjukdom och sina upplevelser.
 • Ge tid till att lyssna aktivt, empatiskt och fördomsfritt på individens berättelse.
 • Visa förståelse och intresse för individen, hens behov och situation.
 • Visa respekt för individens upplevelser, tankesätt och beteenden.
 • Värna individens integritet och respektera kroppsgränser.
 • Uppmärksamma individens resurser och förmedla hopp.
 • Anpassa bemötande efter individen och situationen.
 • Acceptera och ge utrymme för känslomässiga reaktioner.
 • Försök förstå individens beteende.
 • Behåll lugnet även om situationen är kaotisk

Hjälpte informationen på sidan dig?