PRIO-nätverksmöte

Datum: 1 januari 1970
Plats: Ersta konferens och hotell. Erstagatan 1K Stockholm

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Program

09.30 – 10.00 Kaffe och smörgås

10.00 – 10.10 Välkommen

10.10 – 10.50 Rapport kring prestationer och grundkrav

10.50 – 12.00 Rapport kring utvecklingsarbetena

12.00 – 13.00 Presentation av enkätsvaren från prio-nätverket

13.00 – 13.45 Diskussion i mindre grupper.

13.45 -14.30 Vad har varit bra? Hur skulle vi vilja förändra till ett kommande år? Vad har bidragit till positivt resultat för personer med psykisk ohälsa? Finns det något viktigt som vi saknar just nu?

14.30 – 15.00 Fika

15.00 – 16.00 Gemensam diskussion och inspel för kommande satsningar

Mötet sänds även via webben

Välkomna!