Migration och psykisk hälsa – för primärvården (HiS9)

Migration och psykisk hälsa
Datum: 1 januari 1970
Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader
Plats: 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm
Målgrupp: Målgrupp: Team (läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, dietister, fysioterapeuter, distriktssköterskor, hemsjukvårdspersonal) och chefer inom primärvården. Kan också vara aktuell för barnhälsovård, mödrahälsovård, somatik.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Kursen ger kunskap om hur migration påverkar psykisk hälsa, om hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck i olika kulturer och hur primärvården kan möta asylsökandes och nyanländas behov av psykosociala insatser. Läs mer