Analys av tvångsvård

Datum: 1 januari 1970
Plats: SKL, Hornsgatan 20 Stockholm

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Syftet med mötet är att tillsammans analysera den data som rapporterats in inom ramen för prestationsmålet om minskat behov av tvångsåtgärder. Under mötet gås resultatet från de inrapporterade uppgifterna om de 10 procenten med mest tvångsåtgärder och resultatet från PAR-registreringen igenom och det finns möjlighet att diskutera hur man kan arbeta utifrån resultaten.

Inbjudan till möte 11 september pdf
(Fika serveras från 08.30)