BCFPI är en strukturerad och datoriserad telefonintervju som används inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Sverige (bland annat i Halland, Skåne, Kronoberg och Örebro). Intervjun görs vanligtvis med en förälder då familjen söker kontakt med BUP. Intervjun innehåller frågor om psykiatriska problemområden, olika riskfaktorer för psykisk ohälsa hos barn samt frågor om barnets fungerande i hem, skola och på fritiden. Intervjun bidrar till en mer heltäckandescreening av barn och ungdomars problem samt minskar risken för att samsjuklighet och psykosociala belastningar missas. Ett år efter inledd kontakt görs en förkortad version av BCFPI som då också innehåller frågor om hur kontakten med BUP uppfattats. Resultaten av uppföljningarna används bland annat till att jämföra olika mottagningar och se vad som behöver förbättras och utvecklas.

Se webb-tv sändningen – Kunskabsbytet om BCFPI från den 28 april 2015

 

  • Senast ändrad den 7 maj 2015