En person som har en allvarlig psykisk störning kan tvingas att bli vårdad mot sin vilja, så kallad psykiatrisk tvångsvård. Att tvingas till vård mot sin vilja är ett allvarligt ingrepp i integriteten och kan upplevas som mycket kränkande. Det är därför viktigt att tvångsvård bara används i yttersta nödfall och utförs så bra som möjligt.

 Vad händer vid tvångsomhändertagande? Folder på 14 språk

Nationell samling för psykisk hälsa, NSPH, och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en broschyr för vuxna om psykiatrisk tvångsvård. Den finns på 14 språk och teckentolkad. Meningen med tvångsvård är att du ska må bättre, så att du slipper vårdas med hjälp av tvång. I den här broschyren beskrivs lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och vilka rättigheter du har som patient. Finns även att ladda ner som pdf på följande språk: Arabiska, engelska, farsi, finska, franska, kroatiska, ryska, somaliska, spanska, tigrinja, turkiska och tyska.
Psykiatrisk tvångsvård finns att ladda ner på 14 olika språk i SKLs webbutik

Målet är att minska antalet tvångsåtgärder

Arbetet med minska förekomsten av tvångsvård och tvångsåtgärder har pågått på nationell nivå sedan 2008, främst genom olika versioner av genombrottsprogrammet, Bättre vård – Mindre tvång. Genom 2014 års överenskommelse gick arbetet in i en andra fas där ansvaret lades på respektive landsting för att följa upp de patienter som utsätts för mest tvång och upprätta en handlingsplan med aktiviteter i syfte att minska förekomsten av tvångsåtgärder.

I 2015 års överenskommelse stimulerades arbetet genom prestationsmedel, totalt 50 miljoner kronor delades av de landsting som:

  • kunde visa att de har identifierat den tiondel av patienterna som blir föremål för flest tvångsåtgärder
  • kunde redovisa uppföljning av 2015 års handlingsplan och en
  • deltagit i nationella utvecklingsaktiviteter för att vidmakthålla ett
  • deltagit i ett gemensamt kvalitetssäkringsarbete avseende föremål för flest tvångsvårdstillfällen och den tiondel av patienterna som utsätts för flest tvångsåtgärder,
  • handlingsplan för 2016 i Inrapporteringsverktyget på Sveriges Kommuner och Landsting
  • verksamhetsnära förbättringsarbete kring tvång i heldygnsvården
  • eller kunde visa egna aktiviteter på området, samt rapportering av tvångsvårdstillfällen och tvångsåtgärder till patientregistret (PAR) och redovisat detta genom att skickat in analyser av data för föregående år och, om det finns tillgängligt, även innevarande år.

Läs mer om tvångsvård på 1177/Vårdguiden

Om färre tvångsåtgärder hos barn och unga

  • Senast ändrad den 14 april 2016