Arbetet samlades under projekt i-nod (2013-2015) som genom förbättrings- och utvecklingsarbete inom områdena Assertive Community Treatment (ACT), Flexible Assertive Community Treatment (FACT) och integrerade verksamheter för personer med samsjuklighet – psykisk sjukdom och missbruk/beroende. Samtliga projekt på temat integrerade verksamheter och arbetssätt. I arbetet ingick även ett spår kring delaktighet och delat beslutsfattande där ett vuxenmaterial för SIP, samordnad individuell plan togs fram.

Ladda ned allt material rörande i-nod från i-nods slutkonferens.

I-nod avrapporteras också via rapporten

Projekt om stöd till utveckling av integrerade verksamheter inom psykiatrisk öppenvård – en utvärdering.

Under vintern 2016 gjorde vi en inventering i Sveriges alla kommuner och landsting gällande vilka som implementerat integrerade verksamheter och/eller arbetade med integrerade arbetssätt. Det visade sig att det går sakta men säkert framåt.

Läs kartläggningen om integrerade verksamheter. 

Det vi arbetar med idag i korthet:

  • Senast ändrad den 26 januari 2017