IMR-appen är ett metodstöd som har utvecklats för iPad som syftar till att underlätta spridningen och genomförandet av IMR-programmet. Syftet är att minska risken för återfall i svåra symtom och att främja deltagarens personliga återhämtning. Flera rättspsykiatriska kliniker deltar i implementeringsprojektet.

Webb-TV: Temadagen om IMR och implementering

När använder man IMR-programmet?

Vid någon av nedanstående beskrivna diagnoser eller då psykopedagogiska insatser är motiverade. IMR-programmet finns i olika versioner för deltagare som drabbats av:

  • schizofreni
  • schizoaffektiv sjukdom
  • bipolär sjukdom
  • depression

Dessutom finns en version av programmet som är generell och inte inriktad mot någon specifik diagnos.

IMR-programmet genomförs i grupp eller enskilt under cirka 40 träffar.

Programmet innehåller fem olika delar:

  1. Utbildning om sjukdomen och dess behandling
  2. Strategier för att bättre kunna medverka i behandlingen
  3. Planeringför att förebyggaåterfall
  4. Strategier för att hantera stress och kvarstående symtom
  5. Social färdighetsträning

Läs mer om IMR-programmet

Presentation om IMR-projektet (Rickard Färdigh)

 

  • Senast ändrad den 8 december 2016