Under 2015 utvärderades verktyget genombrott.nu över hela landet och under 2017 fortgår vidareutvecklingen.

Digitalt stöd i vårdens förbättringsarbete

Ett digitalt stöd har utvecklats i enlighet med Genombrottsmetodiken, som stödjer förbättringsarbetet genom förenkling, inspiration, hög relevans och visualisering. Syftet är att:

  • vidmakthålla det förbättringsarbete som bedrivits i SKL:s genombrottsprogram 2010 -2014
  • inspirera fler verksamheter att starta utvecklingsarbete för att förbättra vården.

Plattformen är ett digitalt stöd i förbättringsarbete i enlighet med genombrottsmetodiken. Genombrott är en metod för kontinuerligt förbättringsarbete, ett sätt att sprida kunskap och förändra praxis på ett systematiskt och beprövat sätt.

Genombrottsmetoden för kontinuerligt förbättringsarbete

Digitalt stöd, webbplats genombrott.nu

  • Senast ändrad den 13 januari 2017