Filmerna och arbetsmaterialet kan användas för att skapa samtal på arbetsplatser kring hälsofrämjande och förebyggande insatser för att förebygga sjukskrivning. Till varje film finns ett arbetsmaterial som gör det möjligt att med filmen som utgångspunkt identifiera frisk- och riskfaktorer och skapa en grund för handlingsplan för arbetsplatsen.

Filmer riktat till personal

Vägen till väggen – Utan text

Vägen till väggen – Svensk text

Vägen till väggen – Engelsk text

Vägen till väggen – Teckentolkning


Filmer riktat till chefer

Vägen till väggen – Utan text 

Vägen till väggen – Svensk text

Vägen till väggen – Engelsk text


Vägen till väggen – Annas resa

Vägen till väggen – Annas resa (utan text) 

  • Senast ändrad den 1 december 2016