Vem är du?

Professor i klinisk psykologi. Just nu jobbar jag med att ta fram behandlingsmoduler mot stress och utmattning. Den forskargrupp som jag leder har gjort flest program för internetbaserad KBT-behandling i världen. Min forskning kan delas upp i två grenar, dels den internetbaserade KBT-behandlingsmetoden och dels forskning inom tinnitus. Jag var med och tog fram det första behandlingsprogrammet mot tinnitus, som sen också blev en del av sjukvården i Sverige och som än idag fungerar. Några av de behandlingsprogram som vi tagit fram återfinns även i Norge.

Går det att förebygga sjukskrivningar på grund av stress och utmattning?

Ja, det finns många svar på den frågan. Det är lite blandade resultat och det beror på patienten. Vid tidiga insatser där hen inte riktigt hamnat i en så svår utmattning, finns det en större chans att det går bra och att patienten slipper bli sjukskriven eller bara blir sjukskriven under en kortare period. Om patienten är sjukskriven en längre tid, är det större risk att hen inte kommer tillbaka till arbetet efter sin rehabilitering.

Om patienten står utanför arbetsmarknaden kan det vara svårt att komma tillbaks i arbete. Om patienten även har en kronisk smärta kan det vara ännu svårare att komma tillbaka. Den svåra arbetsmarknadssituationen går inte att åtgärda bara för att man får behandling för stress och utmattning.

Vad är i så fall viktigt att tänka på?

Det viktiga är det förebyggande arbetet. Framgångsfaktorerna för att förebygga sjukskrivningar är att patienten har ett fungerande arbete där hen trivs, en fungerande ekonomi och starka drivkrafter. Till exempel är egenföretagare ofta mycket motiverade att komma tillbaka till arbetet. Ytterligare en framgångsfaktor är stöd från omgivningen. Däremot om patienten inte trivdes från början på sitt arbete, så har det visat sig vara svårare att komma tillbaka till arbetsplatsen, speciellt om patienten har haft ett tungt arbete.

Vilka är fördelarna med Internet-KBT?

Den främsta fördelen är tillgängligheten, personer kan komma åt sin rehabilitering utanför kontorstid, de slipper ta ledigt från jobbet och kan ta det i sin egen takt. Allt hänger inte heller på just det specifika mötet med terapeuten. Det går att dela upp behandlingen och repetera det som står i texterna eller se om filmer. En liten fördel är också kostnaden, men det vill jag inte lyfta fram alltför mycket då det ändå kostar att bygga upp ett system för internetbehandling. I långa loppet är rehabilitering en relativt låg kostnad för samhället jämfört med långa sjukskrivningar. Ytterligare en fördel med internet-KBT är är att de är lättare att utvärdera. Utvärderingen byggs in i programmet och på bara ett halvår kan vi forskare få fram om vi är på rätt spår eller inte i en kontrollerad studie. Innan de internetbaserade behandlingarna fanns kunde det ta flera år att utvärdera en behandlingsmetod.

Vi publicerade den första stress-studien för ca 15 år sedan och tack vare den moderna tekniken har vi idag större möjligheter att anpassa och förbättra upplevelsen av den internetbaserade behandlingen. För 15 år sedan gick det t.ex. inte att visa upp en film.

Vilka resultat ser ni från ert arbete med iStress-projektet?

iStress-projektet undersöker effekterna av internetbaserad KBT på stress, utmattning och återgång till arbete bland sjukskrivna personer med arbete. Det ser väldigt lovande ut, vi har haft en studie för mellanchefer och resultatet bland deltagarna är minskade stressnivåer, minskad ångest och minskad nedstämdhet. Vi har också arbetat med en mindre studie, med deltagare som har stressproblematik utan att vara chefer. Även den ser lovande ut.

Vad sker framöver?

Vi håller på för fullt och vi har skapat anpassade moduler utifrån SKL:s uppdrag (Uppdrag Psykisk Hälsa) som gäller arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

 

 

 

  • Senast ändrad den 1 december 2016